Fasadskyltar

Fasadskyltar är ansiktet utåt för företag

Fasadskyltar förväntas presentera och kommunicera företagets unika logotyp på ett inspirerande sätt. De ska förvalta möjligheten att vara både tydliga men originella, oundvikliga men naturliga.

De ska fånga människors uppmärksamhet genom att sticka ut lite från mängden, ha någonting som andra företags fasadskyltar inte har. Vad detta någonting än kan vara så ska fasadskyltar göra ett inspirerande och välkomnande intryck på åskådaren eller besökaren.

En fasadskylt är helt enkelt ansiktet utåt för ert företag.

Ett stort ansvar vilar alltså på företagens skyltar, men detta ansvar rymmer också många marknadsmässiga möjligheter. Med rätt val av grafisk design, färgsättning, belysning och material infriar fasadskylten de krav som företaget och marknadskrafterna ställer på den, och skapar den estetiska förhöjning av logotypen som företaget önskar.

Vid det här laget har vi redogjort nog för betydelsen av – och utmaningen i – att framställa skräddarsydda och slagkraftiga fasadskyltar.

Med Perneheim Skyltdesign får ni all hjälp ni behöver för att lyckas med denna utmaning. Vi har många års erfarenhet av att designa kreativa fasadskyltar som får företag att synas på ett personligt och positivt sätt.

Unika lösningar med fasadskyltar

Eftersom fasadskyltar är företagets ansikte utåt måste fasadskylten presentera sig på bästa möjliga sätt. Många faktorer spelar in för en lyckad framställning av fasadskyltar. Och även om det finns många olika sätt att konstruera fasadskyltar råder en devis som vi på Perneheim Skyltdesign aldrig tummar på; fasadskyltar ska harmonisera med byggnadens struktur och omhuldande miljö.

För att uppnå detta krävs en väl genomtänkt planering och en omsorgsfull framtagningsprocess som tar hänsyn till alla inspelande faktorer, ofta i samarbete med byggnadernas arkitekter.

Vi erbjuder unika lösningar för fasadskyltar och arbetar med många olika material såsom:

  • Plåt
  • Borstat stål
  • Högglanspolerad stål
  • Brons
  • Aluminium
  • Akryl
  • Trä

Vi erbjuder också många specialeffekter som en direkt eller indirekt belysning, väl integrerad i byggnadens arkitektur. Eller om ni önskar en speciell eller mer diskret belysning. Det finns många sätt skapa en originell och slagkraftig fasadskylt.

Vad gäller logotypen kan vi till exempel erbjuda 3D-bokstäver, graverade logos eller bokstäver, fristående bokstäver och logotyper eller bokstäver med eller utan integrerat ljus.
Vi skapar urfrästa texter i alla material för montage med dolda beslag på väggar och fasader för ett perfekt och harmoniskt resultat.

Hitta er unika lösning med hjälp av vår långa erfarenhet av fasadskyltar till företag!