Taktila skyltar

Marknadsledande inom taktila skyltar

Taktila skyltar och taktila kartor är avgörande informationsprodukter som används överallt där människor med eller utan synskador behöver informeras och vägledas på ett tydligt och effektivt sätt, såväl i privata som offentliga miljöer. Flygplatser, sjukhus, museum eller bibliotek – överallt där begriplig navigering är av central betydelse förekommer taktila skyltar såsom symbolskyltar och taktila kartor.

Perneheim Skyltdesign AB och SG ACESS är marknadsledande inom området taktila skyltar i Sverige. Vi är ofta anlitade i ett tidigt skede av ett projekt där vi samarbetar med arkitekter och tillgänglighetskonsulter. Tillverkningen av relieftext och punktskrift kan ske på alla typer av taktila skyltar, såväl våra designsystem som enkla plastskyltar. När det gäller symbolskyltar har vi tillsammans med SRF tagit fram ett standardiserat symbolbibliotek som utgör en grund för framställningen av taktila symbolskyltar. Symbolerna i detta symbolbibliotek har designats med optimal läsbarhet så att även synskadade ska kunna tyda dem utan problem. Texterna på dessa symbolskyltar är skrivna med relieftext och kompletterande punktskrift.

Våra taktila symbolskyltar finns som standard i 8 stycken olika färgkombinationer, alla med hög kontrast. Fråga gärna efter vårt standardbibliotek av symbolskyltar för mer information.

Taktila kartor – enkel orientering för alla

Taktila kartor skall ge en förenklad men tydlig bild av omgivningen där val av kontrasterande färger, textstorlekar m.m. gör att alla människor snabbt kan orientera sig. För att även synskadade skall kunna tillgodogöra sig den kartbild som visas förses skylten med olika taktila element i form av konturer, strukturer, nivåskillnader och punktskrift. Precis som med taktila skyltar har vi under ett antal år också utvecklat en mycket avancerad teknik för tillverkning av taktila kartor, och torde idag vara ledande inom området i Skandinavien. Som exempel på uppdrag kan nämnas ett ramavtal med Banverket avseende leverans av taktila kartor till järnvägsstationerna runt om i Sverige.

Ofta förses våra taktila kartor även med talfunktioner för inspelat eller syntetiskt tal. Den talande informationen kan till exempel användas för att beskriva kartans innehåll samt var olika funktioner är belägna etc.

Vi erbjuder också ett komplett utbud av tjänster avseende planering och utformning av taktila kartor, ett område som kräver lång erfarenhet och ingående kunskaper om taktil design, möjlig produktionsteknik, färg- och materialval etc. Vi är dessutom ett av få företag i Sverige som kan rita och leverera färdigt material på svällpapper. För ändamålet använder vi speciella framkallningsmaskiner för dessa reliefbildsframställningar. Läs mer om detta under Svällpapper