Ledstråk

Taktila ledstråk för ökad tillgänglighet

Ledstråk är en viktig del inom tillgänglighet. För att personer med nedsatt syn skall kunna ta sig fram i olika miljöer och kunna använda taktila skyltar och kartor som monteras upp, så måste det finnas taktila ledstråk som hjälpmedel som passar både inomhus och utomhus.
Ett ledstråk är något att följa. Det skall vara något sammanhängande och leda ifrån en punkt till en annan och är till för att öka orienterbarheten.

Ett ledstråk består av olika ytor med olika budskap.
– Ledyta: Längsgående ribbor som skapar ledytan som man följer.

– Valyta: Ytan som gör ledstråksföljaren uppmärksam på att något sker eller där man kan göra ett val.
Den skapas av en tom slät yta eller ett uppehåll i ledytan.

– Varningsyta: Ytan skall varna för eller förhindra fara.
Den består av kupoler eller knoppar som exempelvis placeras framför en trappa eller där ett ledstråk tar slut.

Vi hjälper er att med allt ifrån en behovsanalys till val av material och design samt montering på plats.