Digitala skyltar

Digitala skyltar som förenklar din kundservice

Elektroniska skyltar och annan digital skyltning är ett lika estetiskt tilltalande som praktiskt fördelaktigt sätt att kommunicera ut information och vägleda kunder och besökare rätt inom företag, events och andra verksamheter eller tillställningar där tydlighet och effektivitet efterfrågas. Idag finner man elektroniska skyltar inom de flesta stora företag och verksamheter där människor är i rörelse och där tiden – såväl för personal som för besökare – oftast är för knapp för att kunna spillas på långa köbildningar efter vägbeskrivningar eller annan viktig information.

Med tanke på det myller av information som människor möter varje dag, så har behov av smart information helt enkelt blivit viktigare än någonsin. Privata som offentliga sfärer som exempelvis hotell och andra företag, marknadsdagar, universitet eller diverse kulturverksamheter såsom bibliotek, konstutställningar och museum, arbetar därför i allt större utsträckning med digital skyltning för att med teknikens varma hand kommunicera information på ett enkelt och konstruktivt sätt. Med smarta elektroniska skyltar hittar kunden eller besökaren själv fram till rätt föreläsning eller event och kan på så vis bespara sig själv tiden det tar att fråga sig fram, samtidigt som personal får mer tid över för andra former av kundservice.

Digital skyltning – ett enkelt sätt att hålla ordning

Digitala skyltar är inte bara smart information som avlastar kundservicen, utan digital skyltning är också ett sätt för företag och andra verksamheter att hålla ordning på allt som händer och sker inom en verksamhet inom en viss vecka eller dag. Perneheim Skyltdesign säljer elektroniska skyltar från DanSign, som tillsammans med dotterbolaget Novicom är marknadsledande inom elektroniska skyltar och andra digitala skyltlösningar. Elektroniska skyltar från DanSign fungerar i alla miljöer där smart information behövs. Skyltarna kan monteras på väggen, diskret i väggen eller i en fristående pylon – varhelst man önskar dem. DanSigns elektroniska skyltar har LCD/LED-skärmar med en dynamisk display, individuellt anpassad för att tillmötesgå beställarens speciella behov. Skärmarna uppdateras med ett enkelt klick från receptionen eller från en designerad styrningsplats – vilket gör det enkelt att hantera ett snabbt och föränderligt informationsflöde.

DanSigns elektroniska skyltar är också utrustade för att fullt kunna integreras med byggnadens bokningssystem. Mjukvaran i DanSigns digitala skyltning har dessutom en inbyggd vägledningsfunktion, så att gästerna på egen hand enkelt kan orientera sig fram till deras målplatser.

Välkommen att kontakta oss på Perneheim Skyltdesign för att hitta den perfekta digitala skyltningen för just ert syfte!