Svällpapper

Vi är en av få i Sverige som kan rita och leverera färdigt material på svällpapper.
Detta är en produkt som växer alltmer då tillgänglighet för alla får större uppmärksamhet i samhället.
Svällpapper erbjuds allt oftare till besökare i offentliga miljöer, och görs även som komplement till utrymningskartor i lokaler där synskadade arbetar.
Svällpapper är ett papper med två sikt, där baksidan består av ett vanligt papper medan framsidan är bestruken med en emulsion av mängder av små s.k. mikrokapslar. En mikrokapsel består av en liten sfär med en kärna av värmeskänsligt innehåll. När dessa mikrokapslar utsätts för infravärme expanderar de.