Miljö

Miljömässig hänsyn är en integrerad del av vår strategi och verksamhet.
Detta bidrar till minskad materialförbrukning vilket ger en effektiv användning av energiresurser.
Processen innebär att råvaruskrot som står för merparten av företagets avfall återvinns.

Plansign systemet är nu världens enda skyltsystem som är miljöcertifierat, och har varit sedan år 2012. Läs mer om detta under fliken Cradle to Cradle.

Alla skyltsystem är tillverkade av miljövänliga material.