Tillgänglighetsanpassning

Punktskrift och taktila skyltar
De flesta av oss använder kartor och läser på olika skyltar när vi skall försöka orientera oss i en ny miljö, vilket kan vara svårt nog i det informationsöverflöd som möter oss överallt.

Personer med nedsatt syn eller försämrad förmåga att selektera, läsa, och förstå den information som erbjuds har naturligtvis många gånger större problem att hitta fram oavsett om detta beror på att man inte förstår språket, har någon synskada eller något kognitivt problem.
Perneheim Skyltdesign i samarbete med SG Access AB är ett företag specialiserat på produkter som gör det lättare för alla att orientera sig i samhället.

Perneheim Skyltdesign AB och SG ACCESS är marknadsledande inom området taktila skyltar i Sverige.
Vi är ofta anlitade i ett tidigt skede i projekten där vi samarbetar med arkitekter och tillgänglighetskonsulter.
Eftersom reglerna och kraven på tillgänglighetsanpassning ibland är svåra att uppfylla på egen hand så behövs hjälp.
Vi arbetar dagligen med tillgänglighetsanpassning och utför inventeringar för olika byggnader och verksamheter.
I dessa fall är vi konsulter och arbetar på konsultbasis.

Vi tillverkar

  • Skyltar där vanlig text kan kompletteras med standardiserade och lätt igenkännbara symboler som gör budskapet tillgängligt för alla, samt med relief- och punkskrift som gör budskapet tillgängligt även för synskadade.
  • Kartor med en förenklad men tydlig bild av omgivningen där val av kontrasterande färger, textstorlekar m.m. gör att alla snabbt kan orientera sig. För att även synskadade skall kunna tillgodogöra sig den kartbild som visas förses den med olika taktila element i form av konturer, strukturer och nivåskillnader.
  • Utställningsmaterial med taktil information, till exempel foton förstärkta med konturer, relieftext och punktskrift.
  • För att ytterligare öka tillgängligheten till informationen utvecklar vi i samarbete med partners talfunktioner som översätter text till tal och kan ge upplysningar om exempelvis aktuella avgångstider.

Med erfarenhet i branschen sedan 2003 har SG Access en unik erfarenhet av tillgänglighetsanpassad skyltning även i en internationell jämförelse, och hanterar allt från visuella skyltar till taktila kartor. Personalen genomgår kontinuerlig utbildning och vi investerar fortlöpande i maskiner inom den senaste it-teknologin. Vår affärsidé är att tillgodose våra kunder med totallösningar, från idé och projektering till leverans och montering, samtidigt att vi kan leverera så kallade repitordrar snabbt så att redan levererade skyltlösningar kan underhållas på ett smidigt sätt. Vår målsättning är att kunderna skall erhålla högsta kvalitet, punktlighet i leveranser och miljöanpassade system.

Även om flertalet lösningar är helt kundanpassade lagerhåller vi också ett stort antal standardprodukter för beställning med omgående leverans.

Exempel på taktila skyltar