Offentliga och privata verksamheter

Sedan 1982 har DanSign utvecklat vägvisningssystem för statliga, offentliga och privata företag i Sverige, Danmark och övriga världen.
Vi hjälper våra kunder och besökare runt och i byggnader på ett så effektivt sätt som möjligt.
De flesta offentliga verksamheterna tillgänglighetsanpassas idag enligt den nya lagstiftningen. Med vår kunskap och erfarenhet inom detta område så anlitas vi ofta som sakkunniga i tidiga skeden i projekten.
Flera av våra levererade projekt används som referensanläggningar vid nyproduktion eller ombyggnationer.

Många offentliga och privata företag använder Dansign skyltsystem. Några av dessa är:

 • AFA Fastigheter
 • Clarion Hotell
 • Dansk TV och Radio
 • Hilton Hotell över hela världen
 • Kista Galleria
 • Köpenhamns flygplats
 • Nacka Stadshus
 • Naturvårdsverket
 • Regeringskansliet
 • SIDA
 • Stockholms Sjukhem
 • Södertäljes stadshus
 • Tele2 Areana
 • m. fl….