Wayfinding & Rådgiving

En av DanSign kärnkompetenser är samråd om navigering/vägvisningsprojekt. Att vägleda människor från A till B i en byggnad kan låta enkelt, men är ofta mycket komplicerat. Det tar år av erfarenhet att uppnå ett så rationellt och effektivt flöde av människor genom exempelvis ett sjukhus, ett universitet eller en flygplats. Vår expertis inom området erhålls utifrån de hundratals vägvisningsprojekt som vi har utvecklat under dem senaste 27 åren i alla typer av företag. DanSigns strategi är att systematiskt och analytiskt samla in omfattande information som är nödvändig för att skapa en effektiv vägvisningslösning. Med enkla analyser och modeller erbjuder vi lösningar av komplexa desorienterings problem, som är utformade för att vara effektiva i flera år framöver.